Brita

Brita er multihandikappet og kommuniserer hovedsakelig med kroppsspråk. Hun er sterkt avhengig av støtte og hjelp i hverdagen. Ved å gjøre uttrykkene til Brita tilgjengelig i KnowMe, legges grunnlaget for at ulike hjelpere i hennes nærhet kan ta utgangspunkt i “samme språk”.

Brita rir på hest

– Lettere å gjøre en god jobb

Våren 2020 fikk Brita KnowMe. I løpet av ett år har hun og assistentene hatt stor utvikling i måten de kommuniserer på. – KnowMe er i all hovedsak best for Brita, men hjelpemiddelet er også veldig bra for oss som skal være sammen med henne fordi det blir lettere å gjøre en god jobb, sier Eva Germany, Britas assistent.

Brita (27) er multihandikappet og sterkt avhengig av støtte og hjelp i hverdagen. Ettersom hun har språklige begrensninger, er det avgjørende at annen type kommunikasjon med dem rundt henne fungerer godt for at hun – og de – skal kunne gjøre seg forstått.

– Brita har noen få ord: “Hei” og “Gøy”. Utover dette, er det i all hovedsak ansiktsuttrykk og kroppsspråk som brukes som kommunikasjon. Da er det avgjørende at vi kjenner Brita for å kunne forstå hva hun mener, sier Eva.

Stor utvikling på ett år
Brita fikk hjelpemiddelet KnowMe da hun var 26 år. I løpet av ett år har Brita og assistentene hatt stor utvikling i måten de kommuniserer på.

– Vi har blitt mer nysgjerrige på hva Brita prøver å si, og hun gjør mer for at vi skal forstå. Jeg tenkte spesielt på det da jeg kobla et tegn hun gjorde i svømmebassenget. Når Brita har hengt seg på nakken vår i bassenget har vi trodd hun har vært sliten. Vi har latt henne hvile litt, og så har vi fortsatt, forteller Eva.

– En dag hun hang seg på nakken min, tenkte jeg: “prøver hun å fortelle at hun er ferdig?” Jeg tok henne opp og hun ble kjempeglad! Nå kommuniserer Brita på en ny måte i bassenget. Hver gang vi bader kommer hun sidelengs når hun føler seg ferdig og jeg tar henne opp, sier Eva stolt.

Daglige oppdateringer
Alle i assistentgruppa til Brita har blitt mer oppmerksomme på hva Brita prøver å kommunisere. De nye tegnene hun viser blir lagt inn fortløpende i KnowMe og de snakker om dem på daglig basis. 

– To ganger om dagen oppdaterer vi også hendelser med Brita i dagbokfunksjonen til KnowMe. Den gjør at de som ikke er sammen med Brita i det daglige, som tanter og onkler, kan se hva hun begynt med og hvordan vi rundt henne har reagert. Når alle reagerer på samme måte viser Brita stadig nye tegn, forteller Eva.

– Det er jo slik at man har størst sjanse for å lykkes med KnowMe når man klarer å engasjere hele miljøet rundt personen som har hjelpebehov. Vi merker denne effekten godt. Det fungerer veldig bra at vi har et sted hvor vi kan slå opp tegnene, reflektere og tolke hva de kan bety og hvordan vi skal reagere, sier hun.

Ved å gjøre uttrykkene tilgjengelig i KnowMe, legges grunnlaget for at ulike hjelpere i Britas nærhet kan ta utgangspunkt i «samme språk», slik at hun ikke trenger å forholde seg til omgivelsenes individuelle tolkninger og observasjoner.

– Se hva hun gjør!
KnowMe er utviklet med utgangspunkt i en tanke om at alle har rett til å forstå og bli forstått. Essensen av KnowMe handler om verdighet og medmenneskelighet – retten til å kunne være en del av et fellesskap og ta egne valg.

– Tidligere når Brita har hvilt i “sansekroken” har vi spurt mange ganger om hun er ferdig. Brita har bare ligget der, og til slutt har vi hjulpet henne opp om hun ikke protesterte. Plutselig en dag la hun seg på ryggen og tok opp armen så jeg kunne hjelpe henne opp. “Se hva hun gjør!”, jublet jeg inni meg. Neste gang jeg spurte om hun var ferdig hvilt, la hun seg demonstrativt over på siden. Etter en stund la hun seg på ryggen og tok armen opp, sier Eva, blir litt stille, og fortsetter:

– Det er en så god følelse når vi knekker en kode og forstår hva Brita mener. Jeg merker at Brita blir glad, og jeg blir også kjempeglad! KnowMe et fantastisk verktøy for det mennesket som har behov for det og de som er i nærheten av personen.