Brita

Brita er multihandicappet og sterkt avhengig av støtte og hjelp i hverdagen. Hun har lite språk og kommuniserer hovedsakelig med kroppsspråk. Ved å gjøre uttrykkene til Brita tilgjengelig i KnowMe, legges grunnlaget for at ulike hjelpere i hennes nærhet kan ta utgangspunkt i «samme språk».

Brita rir på hest

– KnowMe har økt vår bevissthet

Britas assistenter har ennå ikke tatt KnowMe aktivt i bruk. Allikevel merker de allerede en god effekt av løsningen. – Bare det å snakke om løsningens funksjoner, har gjort oss mer bevisste på Britas signaler, sier Eva Germany, Britas assistent.

Brita (26) er multihandikappet og sterkt avhengig av støtte og hjelp i hverdagen. Ettersom hun har språklige begrensninger, er det avgjørende at annen type kommunikasjon med dem rundt henne fungerer godt for at hun – og de – skal kunne gjøre seg forstått.

– Brita har noen få ord: «Hei» og «Gøy». Utover dette, er det i all hovedsak ansiktsuttrykk og kroppsspråk som benyttes som kommunikasjon. Da er det helt avgjørende at man kjenner Brita for å kunne forstå hva hun mener, sier Britas assistent, Eva Germany.

Å bli sett og forstått
KnowMe er et digitalt kommunikasjonsverktøy som skreddersys til personer uten verbalt språk eller som har begrenset kommunikasjon. De som bistår Brita i hverdagen må ta seg tid til å se, reflektere og tolke for at hun skal bli sett og forstått hver dag.

Ved å gjøre uttrykkene tilgjengelig i KnowMe, legges grunnlaget for at ulike hjelpere i hennes nærhet kan ta utgangspunkt i «samme språk», slik at hun ikke trenger å forholde seg til omgivelsenes individuelle tolkninger og observasjoner.

– Vi har planer om å bruke KnowMe til alt mulig, sier Eva Germany.

– Vi vil filme alle Britas uttrykk, slik at alle assistentene er enige om hva de betyr, og ikke minst slik at vi dermed også kan enes om en felles respons. I tillegg vil vi benytte piktogrammer som gjør det enklere for Brita å uttrykke hva hun ønsker. Alt dette vil gjøre at vi kan utforme rutiner på en enda bedre måte.

Merket effekten før bruk
KnowMe er utviklet med utgangspunkt i en tanke om at alle har rett til å forstå og bli forstått. Essensen av KnowMe handler om verdighet og medmenneskelighet – retten til å kunne være en del av et fellesskap og ta egne valg.

– Det er jo slik at man har størst sjanse for å lykkes med KnowMe når man klarer å engasjere hele miljøet rundt personen som har hjelpebehov. Vi har merket denne effekten allerede, på tross av at vi ennå ikke har tatt løsningen aktivt i bruk. Bare det å snakke om den, har gitt oss et enda sterkere fokus på Britas signaler, og vi er mer bevisste nå på hvordan vi kommuniserer med Brita, avslutter Eva Germany.