Kontakt oss

Det kan kreve mye å bygge et godt miljø der alle er engasjerte og drar i samme retning. Vi som jobber med KnowMe hver dag har mye erfaring og hjelper deg mer enn gjerne på veien videre!

 

Snakk med oss:
+47 902 99 374
Skriv til oss:
post@lifetools.no
Ingunn Leth, portrait
Ingunn Leth
veileder / vernepleier
Silje Gislefoss Netland, portrait
Silje Gislefoss Netland
veilder / vernepleier og spesialpedagog
Anlaug Lurås, portrait
Anlaug Lurås
veileder / spesialpedagog
Judith Gangsø
veileder / spesialpedagog
Aud-Kari Borge, portrait
Aud-Kari Borge
veileder / spesialpedagog
Lars Ole Bolneset
veileder / M-pedagog
Erik Røraas
aktivitetskoordinator
Morten Hope, portrait
Morten Hope
daglig leder / eier
Terje Bjerkehagen
prosjektleder KnowMe Assist
Vidar Solli, portrait
Vidar Solli
prosjektleder KnowMe Artificial Intelligence

Kursing

KnowMe er ikke bare et teknisk hjelpemiddel. Det er også et kommunikasjonsprosjekt. Det viktigste med våre kurs er å gi deg eierskap til hjelpemiddelet og skape bevissthet rundt evnen til å “se” atferden og uttrykkene.