Kontakt oss

Det kan kreve mye å bygge et godt miljø der alle er engasjerte og drar i samme retning. Vi som jobber med KnowMe hver dag har mye erfaring og hjelper deg mer enn gjerne på veien videre!

 

Snakk med oss:
+47 902 99 374
Skriv til oss:
post@lifetools.no
Ingunn Leth, portrait
Ingunn Leth
veileder / vernepleier
Anlaug Lurås, portrait
Anlaug Lurås
veileder / spesialpedagog
Aud-Kari Borge, portrait
Aud-Kari Borge
veileder / spesialpedagog
Erik Røraas
aktivitetskoordinator
Morten Hope, portrait
Morten Hope
daglig leder / eier
Vidar Solli, portrait
Vidar Solli
prosjektleder KnowMe Artificial Intelligence

Kursing

KnowMe er ikke bare et teknisk hjelpemiddel. Det er også et kommunikasjonsprosjekt. Det viktigste med våre kurs er å gi deg eierskap til hjelpemiddelet og skape bevissthet rundt evnen til å “se” atferden og uttrykkene.