Brukeravtale

Denne brukeravtalen er ment for å sikre deg og dine rettigheter som sluttbruker av programvaren KnowMe, og oss som leverandører. Vennligst les avtalen nøye.

1. Kontraktsinformasjon

Sluttbrukerlisens for programvaren KnowMe (Observer, Creator og Companion), og medfølgende hardware (enhetsadministrert iPad WIFI 32 GB, deksel og bæresele), skytjenesten og grunnlagsdata fra Lifetools AS, heretter omtalt som PRODUKTET. Dette er en rettslig bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt BRUKEREN) og Lifetools AS (heretter kalt PRODUSENTEN). Det er NAV hjelpemiddelsentral som eier PRODUKTET, heretter kalt PRODUKTEIEREN.

Ved å klikke på “jeg aksepterer” knappen når du oppretter en konto i programvaren KnowMe, bekrefter du at all informasjon du gir er sann, riktig og komplett, og at du aksepterer Avtalen og vår Konfidensialitetsavtale.

2. Endringer til Avtalen

Produsenten kan når som helst endre denne Avtalen. Alle endringer vil bli kommunisert til Produkteieren og Brukeren, og dersom partene fortsetter å bruke produktet etter at endringen har trådt i kraft innebærer det en automatisk aksept av endringene i Avtalen.

3. Bruk av lisens

Produsenten gir Produkteieren og Brukeren en lisens til å bruke Produktet. Lisensen er personlig og kan ikke overdras til andre.

4. Kjøp av lisens/eierskap

Produktet eies in sin helhet av NAV Hjelpemiddelsentral/Produkteieren. Produkteieren har kjøpt lisensen av produsenten. Produktlisensens varighet er 5 år fra tidspunktet klient-kontoen (kontoen til den som har søkt og mottatt hjelpemiddelet) er aktivert. Det vil ikke tilkomme nye kostnader for Brukeren. Brukeren kan benytte lisensen fritt innenfor disse rammene.

5. Priser

Produsenten kan endre pris på Produktet. Denne prisendringer gjelder avtalen mellom produsenten og Produkteieren. Slike endringer vil ikke påvirke Brukeren av Produktet

6. Automatisk fornyelse av lisens

Lisensen vil automatisk forlenges inntil Avtalen sies opp av Produkteieren.

7. Angrefrist

Produkteieren har 14 dagers angrefrist på første bestilling av Produktet. Dersom Produkteieren angrer på kjøpet skal dette meldes til Produsenten innen 14 dager. Produsenten vil da fjerne Brukerens tilgang . Etter 14 dager vil lisensen automatisk være gyldig for 5 år.

8. Restriksjoner ved bruk

Ved å godta Avtalen aksepterer brukeren å ikke:

  • kopiere Produktet eller deler av Produktet
  • selge eller formidle informasjon om Produktet med tanke på kopiering
  • oppgi eget passord til uvedkommende eller å bruke andres brukernavn og passord
  • forsøke å utvikle egne løsninger med utgangspunkt i Produktet
  • endre eller omgå funksjoner og begrensninger i Produktet
  • bruke eller misbruke Produktet på en måte som kan skade Produsenten

9. Bruk av datakapasitet

Produkteieren og Brukeren aksepterer at Produktet bruker datakapasitet og infrastruktur knyttet til datakommunikasjon. Produsenten tar ingen ansvar for feil eller mangler som kan oppstå ved feil på tredje parts datautstyr, som for eksempel bredbåndslinjer.

10. Kundestøtte

Alle spørsmål om kundestøtte rettes til Produsenten.

11. Terminering og oppsigelse

Avtalen trer i kraft når Brukeren klikker på “jeg aksepterer”-boksen under registreringsprosessen. Avtalen løper da i 5 år og fornyes automatisk dersom den ikke sies opp av Produkteieren. Produkteieren må melde en skriftlig oppsigelse til Produsenten senest en måned før Avtalens utløp. Produsenten refunderer ikke innbetalt lisens. Produsenten kan når som helst terminere Avtalen dersom det er mistanke om brudd på Avtalens punkt 8.

12. Garanti

All bruk av Produktet skjer på Brukerens egen risiko. Produktet utvikles kontinuerlig for å hjelpe Brukeren, men Produsenten skal på ingen måte kunne gjøres ansvarlig eller erstatningspliktig for noen form for hendelser som oppstår hos Brukeren. Produsenten gjør også sitt beste for at produktet skal være tilgjengelig til enhver tid, men gir ingen garantier ved for eksempel feil på servere eller brudd på datalinjer.

13. Oppdateringer

Produsenten vil gjøre sitt beste for at Produktet skal være operativt og funksjonelt til enhver tid, og forbeholder seg retten til å kunne oppgradere Produktet når det måtte passe, med eller uten forhåndsvarsel.

14. Datasikkerhet

Brukeren gir Produsenten lov til å samle inn og bruke data om Brukeren som er nødvendige for at Produktet skal oppfylle sin tiltenkte funksjon.

15. Overføring av Avtalen

Produsenten kan overføre Avtalen til ny eier ved for eksempel en selskapsoverdragelse. Brukeren kan ikke overføre Avtalen til ny Bruker.

16. Gjeldende lov og eventuelle forhandlinger

Avtalen forholder seg til norsk lov, og eventuelle konflikter skal behandles av Kongsberg Tingrett.

Effektiv fra Mai 2021.