Brukeravtale

Denne brukeravtalen er ment for å sikre deg og dine rettigheter som sluttbruker av programvaren KnowMe, og oss som leverandører. Vennligst les avtalen nøye.
 1. Avtaleinformasjon

Denne avtalen (heretter kalt «Avtalen«) gjelder sluttbrukerlisens for programvaren KnowMe (Observer, Creator og Companion), og medfølgende hardware (enhetsadministrert iPad WIFI 32 GB, deksel og bæresele), skytjenesten og grunnlagsdata fra Lifetools AS, heretter omtalt som «Produktet«. Avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt «Brukeren«) og Lifetools AS (heretter kalt «Produsenten«). Det er NAV hjelpemiddelsentral (heretter kalt «NAV«) som leverer Produktet til Brukeren.

Ved å huke av på “jeg har lest og godtar” boksen når du oppretter en konto i programvaren KnowMe, bekrefter du at all informasjon du gir er sann, riktig og komplett, og at du aksepterer Avtalen og Produsentens konfidensialitetsavtale.

 1. Endringer til Avtalen

Produsenten kan når som helst endre denne Avtalen. Alle endringer vil bli kommunisert til NAV og Brukeren, og dersom Brukeren fortsetter å bruke Produktet etter at endringen har blitt kommunisert, innebærer det en automatisk aksept av endringene i Avtalen.

 1. Lisens til å bruke Produktet

Alle immaterielle rettigheter til Produktet tilhører Produsenten. Ved inngåelse av Avtalen gis Brukeren en lisens til å bruke Produktet på de vilkår som fremgår av denne Avtale. Lisensen utgjør en begrenset disposisjonsrett, og er underlagt restriksjoner som fremgår av neste punkt. Videre er lisensen personlig for Bruker, og Bruker kan ikke overdra eller viderelisensiere den til andre. Lisensen er tidsbegrenset som angitt nedenfor i punkt 7.

 1. Restriksjoner ved bruk

Ved å inngå Avtalen aksepterer Brukeren å ikke:

 • kopiere Produktet eller deler av Produktet
 • selge eller formidle informasjon om Produktet (herunder med tanke på kopiering) eller denne Avtalen
 • oppgi eget passord til uvedkommende eller å bruke andres brukernavn og passord
 • forsøke å utvikle egne løsninger med utgangspunkt i Produktet
 • endre eller omgå funksjoner og begrensninger i Produktet
 • bruke eller misbruke Produktet på en måte som kan skade Produsenten eller være i strid med gjeldende lovgivning
 1. Bruk av datakapasitet

Brukeren aksepterer at Produktet bruker datakapasitet og infrastruktur knyttet til datakommunikasjon. Produsenten tar ingen ansvar for feil eller mangler som kan oppstå ved feil på tredjeparts datautstyr, som for eksempel bredbåndslinjer.

 1. Kundestøtte

Alle spørsmål om kundestøtte rettes til Produsenten

 

 1. Varighet og oppsigelse

Avtalen trer i kraft når Brukeren klikker på “jeg aksepterer”-boksen under registreringsprosessen. Avtalen løper da i 5 år og fornyes automatisk dersom den ikke sies opp av Brukeren (eventuelt av NAV på vegne av Brukeren). Slik oppsigelse må meldes skriftlig til Produsenten senest en måned før Avtalens utløp. Produsenten kan når som helst terminere Avtalen etter eget forgodtbefinnende, herunder, men ikke begrenset til, ved mistanke om brudd på Avtalens punkt 4.

 1. Brukers ansvar

All bruk av Produktet skjer på Brukerens egen risiko. Produktet utvikles kontinuerlig for å hjelpe Brukeren, men Produsenten skal på ingen måte kunne gjøres ansvarlig eller erstatningspliktig for noen form for hendelser som oppstår hos Brukeren. Produsenten gjør også sitt beste for at Produktet skal være tilgjengelig til enhver tid, men gir ingen garantier ved for eksempel feil på servere eller brudd på datalinjer. Dersom Brukeren etter dette likevel har grunnlag for å kreve erstatning fra Produsenten, skal et hvert indirekte økonomisk tap holdes utenfor, og aggregert erstatning under Avtalen skal ikke overstige NOK 5000.

Produsenten kan holde Bruker erstatningsansvarlig for Brukers mislighold av denne Avtalen.

 1. Oppdateringer

Produsenten forbeholder seg retten til å kunne oppgradere Produktet når det måtte passe Produsenten uten forhåndsvarsel til Bruker.

 1. Datasikkerhet

Brukeren gir Produsenten lov til å samle inn og bruke data om Brukeren som er nødvendige for at Produktet skal oppfylle sin tiltenkte funksjon.

 1. Overføring av Avtalen

Produsenten står fritt til å overføre Avtalen, for eksempel til ny eier ved en selskapsoverdragelse. Brukeren kan ikke overføre Avtalen til andre, herunder til ny Bruker.

 1. Gjeldende lov og eventuelle forhandlinger

Avtalen er underlagt norsk lov, og eventuelle tvister under denne Avtalen skal behandles av Kongsberg tingrett.

Effektiv fra Mai 2021.