Å være deltaker i eget liv

KnowMe hjelper deg til å forstå personens ønsker og behov, og det gir han eller hun mulighet til å ta egne valg og kunne delta aktivt i det dere gjør sammen.
Lukas smiler foran en gul vegg

Når jeg kommer mot deg, ser på deg, smiler og strekker ut min venstre hånd. Betyr det at jeg vil at du skal ta hånden min og være sammen med meg.

– Lukas, 14 år

Hvorfor KnowMe?

Hjelpemiddelet KnowMe er utviklet for personer i alle aldre uten verbalt språk eller som har begrenset kommunikasjon. Alle har rett til å forstå og bli forstått. Det handler om verdighet og medmenneskelighet, retten til å kunne være en del av et fellesskap og ta egne valg.

Personene vi retter oss mot har ingen eller liten forutsetning for å lære å bruke andre etablerte ASK-hjelpemidler. Derfor er nærpersoner viktige, det som på fagspråket heter partnerfortolket kommunikasjon. Du og andre som hjelper personen må ta dere tid til å se, reflektere, tolke og gjøre uttrykkene tilgjengelig i KnowMe for at han eller hun skal bli sett og forstått hver dag.

Det er størst sjanse for å lykkes med hjelpemiddelet dersom du klarer å engasjere hele nettverket. Det kan kreve mye å bygge et godt miljø der alle er engasjerte og drar i samme retning.

KnowMe tar vare på språket livet ut.

 

 

3 apper – ett system

For å gjøre KnowMe fleksibelt og brukervennlig har vi valgt å dele opp funksjonene i tre apper. Appene virker sammen og de har ulike funksjoner så du trenger alle tre. For å gi deg et inntrykk av hvordan appene fungerer sammen får du et eksempel fra kommunikasjonen til Lukas:

Observer

Lukas (13) banker i bordet når han er mett. Bankingen virket tilfeldig til å begynne med, men hver gang assistenten tok vekk maten, sluttet Lukas å banke. Assistenten så et mønster hun ønsket å se nærmere på.

Assistenten bruker Observer-appen til å filme uttrykket og filmen sendes direkte til Mediabiblioteket i Creator.

Observer – for å samle

 

Creator

Filmen av Lukas som banker i bordet åpnes i Creator. Foreldre, assistent, pedagog og andre nærpersoner studerer og tolker uttrykket i appens videoanalyseverktøy. De blir enige om hva uttrykket kan bety og hvordan du bør reagere. Uttrykket, tolkningen og responsen blir lagret i systemet KnowMe og publiseres i Companion.

Creator – for å bearbeide

Companion

Lukas blir matet av en assistent som ikke kjenner ham. Lukas banker i bordet. Personen søker på atferden i Companion og finner uttrykket, tolkningen og responsen. Assistenten gjentar instruksjonene, tar vekk maten og avslutter måltidet. Nå banker Lukas i bordet hver gang han er mett og får samme respons fra alle som hjelper ham.

Companion har du med deg hele tiden. I tillegg til oversikt over ulike uttrykk , inneholder appen flere artikler som presenterer personen, en dagbok-funksjon og informasjon om hvilke rutiner, aktiviteter og interesser personen har. Denne informasjonen er viktig for å sette uttrykkene inn i ulike sammenhenger i personens liv.

Companion – for å bruke

Hva får du?

KnowMe leveres som en komplett og ferdig rigget løsning med maskinvare, programvare og skylagring. Lisensperioden har en varighet på 3 år, og dette får du:

 • KnowMe-lisens med ubegrenset antall brukere
 • Gratis programvareoppdateringer
 • iPad (64 GB) – brukes som kommunikasjonsplattform
 • Beskyttelsesdeksel og skulderreim
 • Ubegrenset lagring i KnowMe Cloud
 • Ubegrenset teknisk støtte
 • KnowMe Assist – 10 timer teknisk opplæring (nettbasert)
 • Egen veileder (nettbasert)

KnowMe er et kommunikasjonshjelpemiddel og du kan søke på det hos din regionale NAV hjelpemiddelsentral.

Vi hjelper deg hele veien

Vi som jobber med KnowMe hver dag hjelper deg på veien. Når du mottar hjelpemiddelet vårt forplikter vi oss til å gi deg og ditt nettverk riktig opplæring og god rådgivning i arbeidet. Dette konseptet kaller vi KnowMe Assist og drives av en personlig veileder som dere får tildelt ved utleveringen av hjelpemiddelet. Utover Assist-timene som ligger i grunnpakken så kan du søke om flere timer ved behov, slik at du og nettverket får kontinuerlig faglig og teknisk opplæring i hele hjelpemiddelets levetid. 

KnowMe Assist kan du blant annet bruke ved:

 • Oppstart og “kom i gang” hjelp
 • Opplæring av nye nærpersoner i nettverket
 • Opplæring av nytt nettverk ved livsoverganger
 • Hjelp til arbeid med videoanalyse og innhold
 • Justering av organisering, strategi og målsetting
 • Behov for påfyll av motivasjon og engasjement hos nærpersonene

Veilederen din har rikelig med erfaring, god ASK-faglig bakgrunn og utvikler stadig ny kunnskap om KnowMe og «best practice» prinsipper. De hjelper deg med å se når du har behov for påfyll av KnowMe Assist-timer.

Amalie og moren hennes husker i hagen sin

Jeg ler veldig mye og er urolig i kroppen når jeg er sliten og trenger en pause. Noen forstår det, noen av de som hjelper meg tror at jeg har det gøy, andre igjen tror at jeg har satt noe i halsen. Jeg klarer ikke å forklare det, jeg er prisgitt at du tolker mine uttrykk rett.

– Amalie 14 år

I hverdagen

Hvordan kan KnowMe gjøre en forskjell i hverdagen for personer uten verbalt språk – og for de som er knyttet til han eller henne?

Økt bevissthet
KnowMe tar utgangspunkt i de uttrykkene personen allerede bruker. Det kreves ikke at personen lærer seg hjelpemiddelet. De kommuniserer på den måten som er naturlig for dem, og vi rundt dem lærer oss deres uttrykk.

Gjennom å jobbe med personens uttrykk i applikasjonen, blir du mer bevisst, utforskende og nysgjerrig på hvordan han eller hun kommuniserer. Og responsen personen får blir mer lik og forutsigbar.

Blir fortere kjent
Du som ikke kjenner personen så godt får et effektivt hjelpemiddel i «bli kjent»-fasen. Du får mye informasjon ut av en liten filmsnutt. Det forenkler overgangssituasjoner som for eksempel barnehage til skole eller ved utskifting av personale når språket er kartlagt og lagret.

KnowMe passer for dem som har kroppsuttrykk som sin kommunikasjonsform og har ingen “nedre grense” på hvem som kan bruke det til å gjøre seg forstått i sin hverdag.

Men hvordan få tid?
Antakelig bruker du allerede mye tid på å gjøre observasjoner daglig. Noe skriver du ned, noe havner i “bli kjent med meg”-permer, mye forsvinner og kan ikke brukes på nytt og noe forblir udokumentert – det vi kaller taus kunnskap.

Med KnowMe vil observasjonene og den jobben du gjør ikke forsvinne. Nettverket rundt personen trekkes inn i arbeidet. Dere må ikke å legge inn mange uttrykk – det er bedre å jobbe kvalitativt enn kvantitativt når dere bygger opp uttrykksbanken. KnowMe brukes av mange og vil definitivt ha positive konsekvenser for personen som eier hjelpemiddelet og som er prisgitt deg og den jobben du gjør.

Du aner ikke hvor mange forskjellige systemer vi har prøvd, og hvor mange timer vi har brukt på ting som ikke funket likevel, siden Amalie ikke «passer» inn i det, eller ikke «får det til”. Vi er veldig glade for endelig å ha funnet et verktøy som virkelig innfrir forventningene og som vi kan skreddersy til vår datter.

– Foreldrene til Amalie 14 år