Mediasenter

KnowMe – med rett til å bli forstått
Alle har rett til å bli forstått. Det er derfor vi har utviklet kommunikasjonshjelpemiddelet KnowMe. I denne filmen følger vi Lukas og Tor Olav som begge bruker KnowMe i sin hverdag.
Med KnowMe i skolehverdagen
I denne filmen møter vi Lukas og spesialpedagog Aud Kari Borge ved Raumyr skole på Kongsberg. Aud Kari forteller om skolehverdagen med utgangspunkt i kommunikasjonshjelpemiddelet.
Min KnowMe
I denne filmen møter vi Lukas. Filmen er en subjektiv representasjon av hans hverdag der KnowMe står sentralt i samspillet med menneskene rundt.
En introduksjon til KnowMe
Dette er et opptak av et introduksjonskurs i KnowMe. Veileder Ingunn Leth forteller om målgruppen, hjelpemiddelet og viktigheten av samarbeidet i nettverket
Hvordan bygge et uttrykk i KnowMe?
Uttrykk og uttrykksbanken er selve ryggraden i KnowMe. Veileder Ingunn Leth viser dere hvordan dere bygger, analyserer og publiserer et uttrykk i kommunikasjonshjelpemiddelet.
Partnerfortolket kommunikasjon (kilde: statped.no)
I Statped sin film med tema partnerfortolket kommunikasjon møter vi igjen Amalie fra våre nettsider.
Hvem gjør hva på ASK området? (kilde statped.no)
I denne veilederen fra Statped finner du en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon.
Mest mulig kvalitet inn i Iduns liv (statped.no)
Hvordan jobber laget rundt et multifunksjonshemmet barn med en livsbegrensende diagnose? Når livet blir begrenset og avkortet, handler det om mest mulig kvalitet og et samlet lag som gir alt for å gi Iduns liv mening (statped.no)
IPCA kartlegging (kilde: statped.no)
IPCA er rettet mot personer med store kommunikasjonsvansker, som har kroppslige, førspråklige uttrykksmåter som dominerende uttrykksformer (kilde: statped.no)
KnowMe i hverdagen
KnowMe kan være nøkkelen til et godt samarbeid. Men, et godt samarbeid er også nøkkelen for å lykkes med KnowMe. Veileder Judith deler av sine erfaringer, og forteller om hvordan hun bruker KnowMe i det daglige arbeidet ved Gokstad skole.
Oppfriskningskurs
Kom dere ikke helt i gang da KnowMe-søknaden endelig ble innvilget og maskinen ble levert? Dette webinaret er laget for å gi dere ny inspirasjon, og noen gode tips til hvordan dere kan komme i gang med å bruke KnowMe, selv om det har gått litt tid siden sist. Ingunn gir noen tips og råd til hvor det er lurt å starte, og hva dere kan gjøre når dere står fast underveis.