KnowMe Assist

Når du mottar KnowMe, blir du tildelt en veileder som støtter deg og ditt nettverk. Denne veilederen vil assistere dere i oppstartsfasen, tilby råd om hvordan man skal begynne, og bidra til å strukturere samarbeidet.

Det er du som er med meg hver dag som forstår meg best. Du må sørge for at det du kan om meg og språket mitt blir tatt med videre så nye personer kan hjelpe meg like godt.

Vi hjelper deg hele veien

Vi som jobber med KnowMe hver dag hjelper deg på veien. Når du mottar hjelpemiddelet, vil vi gi deg og ditt nettverk riktig opplæring og god rådgivning i arbeidet. Dette konseptet kaller vi
KnowMe Assist

Får alle til å dra i samme retning
Som kommunikasjonspartner har du kunnskap og erfaringer om hvordan samspillet fungerer best sammen med personen som eier KnowMe. Denne verdifulle informasjonen er viktig å dele med alle, og med KnowMe vil det være gode muligheter for å sikre kunnskap gjennom godt samarbeid på alle arenaer. Vi vil hjelpe dere – gi alle en forståelse av hvorfor KnowMe er viktig og hvordan komme i gang og bruke det i hverdagen.

For å starte med opplæring og veiledning:
Når dere mottar KnowMe og oppretter en ny konto for brukeren, vil systemet automatisk varsle oss. Innen noen få virkedager, vil vi kontakte personen med rollene «Foreldre/verge» og «Administrator» for å arrangere et innledende møte. Dere vil bli tildelt en dedikert veileder som kan holde digitale møter med dere ved behov. Dette sikrer at det alltid er tilgjengelig støtte for nye brukere og at vi kan hjelpe nettverket til å oppnå suksess med KnowMe.

Når kan du bruke Assist?

Din veileder har erfaring og fagkunnskap innen ASK, og tilegner seg kontinuerlig ny innsikt om KnowMe og prinsipper for beste praksis. KnowMe Assist kan blant annet benyttes til:

  • Oppstart og “kom i gang” hjelp
  • Opplæring av nye personer i nettverket
  • Opplæring av nytt nettverk ved overganger
  • Hjelp til arbeid med videoanalyse og innhold
  • Justering av organisering, strategi og målsetting

Med KnowMe Assist får dere 10 timer veiledning ved mottak av kommunikasjonshjelpemiddelet. Disse timene fornyes automatisk med hver fornyelse av KnowMe-lisensen, som skjer hvert tredje år. Ubrukte timer overføres ikke til den nye lisensperioden.

Vennligst kontakt oss for ytterligere informasjon eller for å bli tildelt en veileder.

 

Det som motiverer meg er den magien du kan oppleve i samspillet når du forstår hva personen ønsker å kommunisere.

– Tonje Elvekrok er spesialpedagog og veileder for KnowMe. Tonje har lang erfaring som pedagog i barnehage og spesialpedagog i barnehage og skole.

Å fange de små øyeblikkene, som gir barnet glede og følelse av å bli forstått og anerkjent – det motiverer

Anlaug Lurås er spesialpedagog med ASK-påbygging og fagansvarlig veileder for KnowMe. Anlaug har lang erfaring som pedagog i barnehage og som veileder i spesialpedagogisk fagteam i Kongsberg kommune.

Det som motiverer meg er når vi som kommunikasjonspartnere oppdager de unike kommunikative uttrykkene hos brukeren og lærer oss deres språk, fremfor å fokusere på alt personen ikke får til

– Ingunn Leth er vernepleier med ASK-videreutdanning og er veileder for KnowMe. Ingunn har erfaring med barn og voksene med store kommunikasjonsutfordringer og har de siste seks årene jobbet ved en forsterket avdeling på barneskole i Sandefjord.

Du aner ikke hvor mange forskjellige systemer vi har prøvd, og hvor mange timer vi har brukt på ting som ikke funket likevel, siden Amalie ikke «passer» inn i det, eller ikke «får det til”. Vi er veldig glade for endelig å ha funnet et verktøy som virkelig innfrir forventningene og som vi kan skreddersy til vår datter.

– Foreldrene til Amalie 14 år