Den nødvendige ildsjelen

Heldigvis finnes det ildsjeler. Den som er det uunnværlige limet for familien, på skolen, avlastningen eller i boligen. Men noen ganger glipper det viktige ildsjelarbeidet, og ingen tar eierskap. Derfor har vi etablert KnowMe Assist.

Det er du som er med meg hver dag som forstår meg best. Du må sørge for at det du kan om meg og språket mitt blir tatt med videre så nye personer kan hjelpe meg like godt.

– Lukas, 13 år

KnowMe Assist

Retten til å bli forstått legger grunnlaget for hele vårt kommunikasjonsprosjekt. Det er grunnpilaren som vi hele tiden strekker oss etter for å kunne gjøre en endring i livene til personene som eier hjelpemiddelet KnowMe, og til nettverket rundt personen.

Vi er ildsjelene til ildsjelen er på plass
Vi som jobber med KnowMe hver dag ønsker så sterkt at du også skal lykkes med et godt kommunikasjonsprosjekt. Derfor forplikter vi oss med tjenesten KnowMe Assist. Med KnowMe Assist gir vi deg og nettverket riktig opplæring og god rådgivning –ikke bare for noen dager eller uker, men for hele livet.

Det er flere faktorer som kan utfordre kvaliteten i samarbeidet og som gjør kommunikasjonsprosjektet sårbart;  daglige arenaskifter, mange omsorgspersoner, utskiftinger i nettverket og de store livsovergangene, og mangel på eierskap, eller “ildsjelen”. Om eierskapet ikke er på plass så skal vi være ildsjelen – til ildsjelen er på plass.

Får alle til å dra i samme retning
Alle som driver med partnerfortolket kommunikasjon er viktige som bærere av kunnskap og erfaringer om språket. Styrken ligger i samarbeidet og at alle drar i samme retning. KnowMe skal sikre at samarbeidet og kunnskapen ikke går tapt på veien, og like viktig – etableringen og overføringen av «ildsjelarbeidet» som gjøres på de ulike arenaene. 

Din egen veileder hjelper deg på veien
Når du bestiller hjelpemiddelet får du utdelt din egen veileder som vil forstå ditt behov. Veilederen hjelper deg og nettverket med den tekniske opplæringen og riktig ASK-kompetanse. Og ikke minst hvordan legge en god strategi for samarbeidet mellom alle som skal bruke KnowMe, og få dem til å ønske å dra i samme retning.

Datamaskin med KnowMe

Når kan du bruke Assist?

Veilederen din har rikelig med erfaring, god ASK-faglig bakgrunn og utvikler stadig ny kunnskap om KnowMe og “best practice”-prinsipper. KnowMe Assist kan du blant annet bruke ved:

  • Oppstart og “kom i gang” hjelp
  • Opplæring av nye nærpersoner i nettverket
  • Opplæring av nytt nettverk ved livsoverganger
  • Hjelp til arbeid med videoanalyse og innhold
  • Justering av organisering, strategi og målsetting

Dere får 10 timer KnowMe Assist ved utleveringen av kommunikasjonshjelpemiddelet. Timene fornyes hver gang KnowMe-lisensen fornyes, som er hvert 5. år. Dersom timene brukes opp før det har gått 5 år, kan dere søke om flere KnowMe Assist-timer hos NAV Hjelpemiddelsentral. Veilederen din hos KnowMe hjelper deg med å se når du har behov for påfyll av Assist-timer. Timene som ikke er brukt opp før fornyelse føres ikke over til ny lisensperiode.

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller for å få utdelt en veileder.

 

Det som motiverer meg er den magien du kan oppleve i samspillet når du forstår hva personen ønsker å kommunisere.

– Tonje Elvekrok er spesialpedagog og veileder for KnowMe. Tonje har lang erfaring som pedagog i barnehage og spesialpedagog i barnehage og skole.

Anlaug Lurås, portrait

Å fange de små øyeblikkene, som gir barnet glede og følelse av å bli forstått og anerkjent – det motiverer

Anlaug Lurås er spesialpedagog med ASK-påbygging og veileder for KnowMe. Anlaug har lang erfaring som pedagog i barnehage og jobber i dag for spesialpedagogisk fagteam i Kongsberg kommune.

Ingunn Leth, portrait

Det som motiverer meg er når vi som kommunikasjonspartnere oppdager de unike kommunikative uttrykkene hos brukeren og lærer oss deres språk, fremfor å fokusere på alt personen ikke får til

– Ingunn Leth er vernepleier med ASK-videreutdanning og er veileder for KnowMe. Ingunn har erfaring med barn og voksene med store kommunikasjonsutfordringer og har de siste seks årene jobbet ved en forsterket avdeling på barneskole i Sandefjord.

Du aner ikke hvor mange forskjellige systemer vi har prøvd, og hvor mange timer vi har brukt på ting som ikke funket likevel, siden Amalie ikke «passer» inn i det, eller ikke «får det til”. Vi er veldig glade for endelig å ha funnet et verktøy som virkelig innfrir forventningene og som vi kan skreddersy til vår datter.

– Foreldrene til Amalie 14 år