Brukerhistorier

Vi er stolte av de som har tatt i bruk KnowMe. De har brukt tid til å se, lytte, observere, filme og notere for at han eller hun de bor med, eller hjelper, skal bli forstått. De gir oss ofte tilbakemeldinger på vårt kommunikasjonshjelpemiddel. Det motiverer oss enormt fordi vi ser at den jobben vi gjør, virkelig gjør en forskjell i hverdagen til de som eier uttrykkene.
Amalie ute i hagen med pappa og søster

Lukas

– KnowMe kan forandre liv fordi det er helt grunnleggende å bli forstått på uttrykkene sine. Det er grunnleggende at brukeren opplever at de har mennesker rundt seg som skjønner hva de vil. Og jeg mener KnowMe kan bidra i den prosessen.

– Aud Kari Borge, spesialpedagog

Amalie

Familien hadde prøvd mange forskjellige systemer og brukt utallige timer på ting som ikke har fungert. Med KnowMe har de endelig funnet et digitalt kommunikasjonsverktøy som virkelig innfrir forventningene – og som i tillegg kan skreddersys etter Amalies behov.