Lukas

Spesialpedagog Aud Kari uttaler seg om KnowMe og viktigheten av å bli sett og forstått. Hun har fulgt Lukas (13) ved Raumyr skole i Kongsberg fra første til syvende klasse.

– KnowMe kan forandre liv 

– Hvis du ikke opplever å bli møtt på din kommunikasjon eller dine uttrykk, du opplever at ingen svarer deg eller snakker med deg, så dør du bort. Da gir du opp. Og det er en fryktelig vanskelig situasjon å være i, sier spesialpedagog ved Raumyr skole, Aud Kari Borge.

Hun mener KnowMe kan forandre liv fordi det er helt grunnleggende å bli forstått på uttrykkene sine. – Det er grunnleggende at brukeren opplever at de har mennesker rundt seg som skjønner hva de vil. Og jeg mener KnowMe kan bidra i den prosessen, forteller hun.

Være på nett med elevene
Aud Kari Borge har førskolelærerutdanning og en master i pedagogikk. Hun har hovedansvaret for en del elever med store og sammensatte vansker, og store kommunikasjonsutfordringer.

Hun har jobbet med Lukas fra han gikk i første til syvende klasse på Raumyr skole i Kongsberg.

– For å trekke parallellen inn mot arbeidet mitt som spesialpedagog, så handler veldig mye om å komme på nett og være i kommunikasjon med elevene mine, sier hun og utdyper:

– Inkludering handler om å være en del av et fellesskap med de utfordringene og det utgangspunktet som du selv har. Kommunikasjon er å gjøre felles. Du har en tanke, en vilje, som du deler med omgivelsene dine. Kommunikasjon kan være en bevegelse, en lyd, et blikk, eller du har vanlig språk. Vi er vesener som er helt avhengig av at noen rundt oss ser oss, og er på nett i forhold til å se hva vi ønsker.

Utfordring med mange skifter
– Utfordringen her på skolen i det å bli forstått går på at vi er mange mennesker som bytter på å være sammen med elever med spesialbehov, og det er mange skifter i løpet av en dag. For eleven blir det mange utskiftninger og du begynner på en måte hele tiden på nytt, med en ny setting og en ny person, sier Aud Kari.

Hvordan bidrar KnowMe
ASK eller alternativ supplerende kommunikasjon er kommunikasjon som enten kommer som et supplement til verbal tale, eller et alternativ til verbal tale. Innenfor gruppa som kalles alternativ kommunikasjonsgruppe er det noen som sliter med å lære seg et kommunikasjonssystem. Det er den gruppa KnowMe henvender seg til.

Innenfor gruppa som kalles alternativ kommunikasjonsgruppe er det noen som sliter med å lære seg et kommunikasjonssystem. Det er den gruppa KnowMe henvender seg til.

– KnowMe bidrar til å sette brukeperspektivet i sentrum og er et flott utgangspunkt for å kartlegge uttrykk hos brukere. De andre kommunikasjonssystemene jeg kjenner til krever at brukeren lærer seg et system. KnowMe tar utgangspunkt i det brukeren kommuniserer selv, forteller spesialpedagogen.

Et livsløp-perspektiv
– KnowMe er en app som jeg tror kan brukes i et livsløp-perspektiv. Det begynner når barnet er lite i å kartlegge uttrykk.

– Så setter du det i et system og gjennom livet blir appen oppdatert hele veien. I overgangssituasjoner i livet vil det være uvurdelig å ha med seg innholdet i appen som beskriver det mest grunnleggende for brukeren. Det tror jeg at KnowMe kan bidra til, forteller Aud Kari.

Hun tror KnowMe vil bidra til en hverdag hvor mange elever føler seg forstått. – Mange elever opplever en ny giv til å uttrykke ting. I tillegg er det spennende sammen med hele teamet som jobber rundt disse elevene at de kan gå på skattejakt på uttrykk og gjøre seg vant til å bruke appen sammen med brukeren, avslutter hun.

Aud Kari i skolegården på Raumyr skole i Kongberg

Det er grunnleggende at brukeren opplever at de har mennesker rundt seg som skjønner hva de vil. Og jeg mener KnowMe kan bidra i den prosessen.

 

– Aud Kari Borge, spesialpedagog Raumyr skole, Kongsberg

Andre brukerhistorier