Brita

Brita er multifunktionshæmmet og stærkt afhængig af støtte og hjælp i hverdagen. Hun har ganske lidt talesprog og kommunikerer hovedsageligt med kropssprog. Ved at stille Britas udtryk til rådighed i KnowMe lægges der et grundlag for, at forskellige hjælpere i hendes nærhed er sporet ind på “samme kommunikation”.

Brita rir på hest

– KnowMe har øget vores opmærksomhed

Britas omsorgspersoner har endnu ikke aktivt brugt KnowMe. Ikke desto mindre mærker de allerede en god effekt af løsningen. – Bare det at tale om løsningens funktioner har gjort os mere opmærksomme på Britas signaler, siger Eva Germany, Britas assistent.

Brita (26) er multifunktionshæmmet og stærkt afhængig af støtte og hjælp i hverdagen. Da hun har store talesproglige begrænsninger, er det afgørende, at andre former for kommunikation med omgivelserne fungerer godt for hende – og for omgivelserne – for at kunne gøre sig forståelige.

– Brita har et par ord: “Hej” og “Sjov”. Ud over dette er det primært ansigtsudtryk og kropssprog, der bruges som kommunikation. Så er det helt afgørende, at du kender Brita for at kunne forstå, hvad hun mener, siger Britas assistent, Eva Germany.

At blive set og forstået
KnowMe er et digitalt kommunikationsværktøj, der er skræddersyet til mennesker uden talesprog, eller som har store begrænsninger i kommunikationen. De, der hjælper Brita i hverdagen, skal tage sig tid til at se, reflektere og fortolke for at hende kan ses og forstås hver dag.

Ved at stille værktøjerne i KnowMe til rådighed, lægges grundlaget for, at forskellige hjælpere i hendes nærhed er sporet ind på «den samme kommunikation», så hun ikke behøver at forholde sig til miljøets individuelle fortolkninger og observationer.

– Vi har planer om at bruge KnowMe til alt, siger Eva Germany.

– Vi vil filme alle Britas udtryk, så alle omsorgspersoner er enige om, hvad udtrykkene betyder, og ikke mindst så vi også kan blive enige om et fælles svar. Derudover bruger vi piktogrammer, der gør det lettere for Brita at udtrykke det, hun ønsker. Alt dette giver os mulighed for at designe rutiner på en endnu bedre måde.

Mærk effekten inden brug
KnowMe er udviklet på baggrund af ideen om, at alle har ret til at forstå og blive forstået. Essensen af ​​KnowMe handler om værdighed, ligeværd og menneskelighed – retten til at være en del af et samfund og træffe dine egne valg.

– Det er sådan, at chancen for at få succes med KnowMe er størst, hvis du formår at engagere hele miljøet omkring den person, der har brug for støtten. Vi har allerede bemærket denne effekt på trods af at vi endnu ikke har brugt løsningen aktivt. Bare det at tale om det har givet os et endnu stærkere fokus på Britas signaler, og vi er nu mere opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer med Brita, konkluderer Eva Tyskland.