Lukas

Specialpædagog Aud Kari kommenterer KnowMe og på vigtigheden af ​​at blive set og forstået. Hun har fulgt Lukas (13) på Raumyr skole i Kongsberg fra første til syvende klasse.

– KnowMe kan ændre liv 

– Hvis du ikke oplever at blive mødt i din kommunikation eller dine udtryk, oplever du, at ingen svarer dig eller taler med dig, sygner du hen. Så giver du op. Og det er en frygtelig vanskelig situation at være i, siger specialpædagog ved Raumyr skole, Aud Kari Borge.

Hun mener, at KnowMe kan ændre menneskers liv, fordi det er så grundlæggende at blive forstået med de muligheder den enkelte har for at kommunikere. – Det er grundlæggende, at brugeren oplever, at de har mennesker omkring sig, der forstår, hvad de vil udtrykke. Jeg tror, ​​KnowMe kan bidrage til den proces, siger hun.

Være på bølgelængde med eleverne
Aud Kari Borge har en førskolelæreruddannelse og en kandidatgrad i pædagogik. Hun har hovedansvaret for et antal elever med store og komplekse vanskeligheder og store kommunikationsudfordringer.

Hun har arbejdet med Lukas, siden han gik i første til syvende klasse på Raumyr skole i Kongsberg.

– For at tegne parallel til mit arbejde som specialpædagog handler det meget om at komme online og være i kommunikation med mine studerende, siger hun og uddyber:

– Inklusion handler om at være en del af et samfund med de udfordringer og det udgangspunkt, du har. Kommunikation er at gøre sammen. Du har en tanke, en vilje, som du deler med dine omgivelser. Kommunikation kan være en bevægelse, en lyd, et blik, eller den helt almindelige sprogbrug. Vi er væsener, der er helt afhængige af, at nogen omkring os kan se os og er på bølgelængde i forhold til at se, hvad vi vil.

Udfordring med mange skift
– Udfordringen her i skolen i forhold til at blive forstået er, at vi er mange mennesker, der skiftes til at være sammen med eleverne med særlige behov, og der er mange skift i løbet af en dag. For eleven vil der være mange udskiftninger, og du starter på en måde hele tiden igen med en ny indstilling og en ny person, siger Aud Kari.

Hvordan bidrager KnowMe
ASK eller alternativ og supplerende kommunikation er kommunikation, der enten kommer som et supplement til talesproget eller er et alternativ til talesproget. Inden for gruppen kaldet den alternative kommunikationsgruppe er der nogle, der kæmper forgæves med at lære et kommunikationssystem. Dette er gruppen KnowMe henvender sig til.

Inden for gruppen kaldet alternativ kommunikationsgruppe er der nogle, der kæmper for at lære et kommunikationssystem. Dette er gruppen KnowMe-adresser.

– KnowMe hjælper med at sætte brugerperspektivet i centrum og er et godt udgangspunkt for at kortlægge udtryk blandt brugerne. De andre kommunikationssystemer, jeg kender, kræver, at brugeren lærer et system. KnowMe er baseret på, hvad brugeren kommunikerer af sig selv, siger specialpædagogen.

Et livsforløbsperspektiv
– KnowMe er en app, som jeg tror kan bruges i et livscyklusperspektiv. Det kan begynde, når barnet er lille i kortlægning af udtryk.

– Så lægger du det i et system, og gennem hele livet opdateres appen løbende. I overgangssituationer i livet vil det være uvurderligt at have indholdet i appen, der beskriver det mest basale for brugeren. Jeg tror KnowMe kan bidrage til det, siger Aud Kari.

Hun mener, at KnowMe vil bidrage til en hverdag, hvor mange studerende føler sig forstået. – Mange studerende oplever en ny mulighed for at udtrykke ting. Derudover er det spændende sammen med hele teamet, der arbejder omkring disse studerende, at de kan gå på skattejagt efter udtryk og vænne sig til at bruge appen sammen med brugeren, konkluderer hun.

Aud Kari i skolegården på Raumyr skole i Kongberg

Det er grundlæggende, at brugeren oplever, at de har mennesker omkring sig, der forstår, hvad de vil udtrykke. Jeg tror, ​​KnowMe kan bidrage til den proces.

– Aud Kari Borge, specialpædagog Raumyr skole, Kongsberg

Andre brugerhistorier