Med rett til å bli forstått

Alle har rett til å forstå og bli forstått, derfor har vi utviklet kommunikasjonshjelpemiddelet KnowMe.
Amalie spiller piano med moren sin

Jeg uttrykker meg med ansiktsuttrykk og lyder. Hvordan skal du som ikke kjenner meg, forstå meg?

Amalie, 14 år

Hvordan kan KnowMe hjelpe?

KnowMe er for personer uten verbalt språk eller som har begrenset kommunikasjon og ingen eller liten forutsetning for å lære å bruke etablerte kommunikasjonsløsninger. I vårt kommunikasjonsprosjekt kombinerer vi teknologi med grundig opplæring og god pedagogisk veiledning for å tilrettelegge for et optimalt språkmiljø rundt personen gjennom hele livet. 

Spesialpedagog Aud Kari Borge ved Raumyr skole på Kongsberg er en av våre veiledere du kan få personlig oppfølging av. I filmen forteller hun om sine erfaringer med KnowMe og hvordan hun og andre som hjelper, ser, reflekterer, tolker og gjør uttrykkene tilgjengelig for at personen skal bli sett og forstått hver dag, livet ut.

Amalie ute på tur med foreldrene sine

Brukerhistorier

Vi er stolte av de som har tatt i bruk KnowMe. De har brukt tid til å se, lytte, observere, filme og notere for at han eller hun de bor med, eller hjelper, skal bli forstått. De gir oss ofte tilbakemeldinger på vårt kommunikasjonshjelpemiddel. Det motiverer oss enormt fordi vi ser at den jobben vi gjør, virkelig gjør en forskjell i hverdagen til de som eier uttrykkene.

Kursing

KnowMe er ikke bare et teknisk hjelpemiddel. Det er også et kommunikasjonsprosjekt. Det viktigste med våre kurs er å gi deg eierskap til hjelpemiddelet og skape bevissthet rundt evnen til å “se” atferden i uttrykkene.

Lukas leker med huske

Hjelp til søknaden?

Det kan være vanskelig å vite hvordan du skal formulere en god søknad. Her er en oversikt over hvor du finner søknadsskjema, noen tips til hva du må tenke på når du skal skrive en søknad og hvordan du kan få veiledningstimer.

Lukas ute i skolegården

Kontakt oss

Det kan kreve mye å bygge et godt miljø der alle er engasjerte og drar i samme retning. Vi som jobber med KnowMe hver dag har mye erfaring og hjelper deg på veien!