Med rett til å bli forstått

Alle har rett til å forstå og bli forstått, derfor har vi utviklet hjelpemiddelet KnowMe.
Amalie spiller piano med moren sin

Jeg uttrykker meg med ansiktsuttrykk og lyder. Hvordan skal du som ikke kjenner meg, forstå meg?

Amalie, 14 år

Hvordan kan KnowMe hjelpe?

Spesialpedagog Aud Kari Borge ved Raumyr skole forteller om sine erfaringer med KnowMe. Hjelpemiddelet KnowMe er et digitalt kommunikasjonsverktøy som skreddersys til personer uten verbalt språk eller som har begrenset kommunikasjon. De har ingen eller liten forutsetning for å lære å bruke etablerte kommunikasjonsløsninger, og heller ikke KnowMe. Du, og andre som hjelper personen, ser, reflekterer, tolker og gjør uttrykkene tilgjengelig i KnowMe for at han eller hun skal bli sett og forstått hver dag, livet ut.

Amalie ute på tur med foreldrene sine

Brukerhistorier

Vi er stolte av de som har tatt i bruk KnowMe. De har brukt tid til å se, lytte, observere, filme og notere for at han eller hun de bor med, eller hjelper, skal bli forstått. De gir oss ofte tilbakemeldinger på vårt kommunikasjonshjelpemiddel. Det motiverer oss enormt fordi vi ser at den jobben vi gjør, virkelig gjør en forskjell i hverdagen til de som eier uttrykkene.

Kursing

KnowMe er ikke bare et teknisk hjelpemiddel. Det er også et kommunikasjonsprosjekt. Det viktigste med våre kurs er å gi deg eierskap til hjelpemiddelet og skape bevissthet rundt evnen til å “se” atferden og uttrykkene.

Lukas leker med huske

Hjelp til søknaden?

Det kan være vanskelig å vite hvordan du skal formulere en god søknad. Her er en liten oversikt over hvor du finner søknadsskjema og noen tips til hva du må tenke på når du skal skrive en søknad.

Lukas ute i skolegården

Kontakt oss

Det kan kreve mye å bygge et godt miljø der alle er engasjerte og drar i samme retning. Vi som jobber med KnowMe hver dag har mye erfaring og hjelper deg på veien!