Retten til at blive forstået

Alle har ret til at forstå og blive forstået, derfor har vi udviklet hjælpemidlet KnowMe.
Amalie spiller piano med moren sin

Jeg udtrykker mig med ansigtsudtryk og lyde. Hvordan skal du, der ikke kender mig, forstå mig?

Amalie, 14 år

Hvordan kan KnowMe hjælpe?

Specialpædagog Aud Kari Borge på Raumyr skole fortæller om sine erfaringer med KnowMe. Hjælpemidlet KnowMe er et digitalt kommunikationsværktøj, der er skræddersyet til mennesker, der ikke kan anvende talesproget og som har begrænsninger i kommunikationen. De har ingen eller meget begrænsede forudsætning for at lære at bruge etablerede kommunikationsløsninger. Du og andre omsorgspersoner i den pågældendes netværk, observerer, reflekterer, fortolker og stiller udtryk til rådighed i KnowMe, så han eller hun kan blive set og forstået hver dag hele livet.

Amalie ute på tur med foreldrene sine

Brugerhistorier

Vi er stolte af de, der har brugt KnowMe. De har brugt tid på at se, lytte, observere, filme og tage notater, så han eller hun de lever sammen med eller støtter i dagligdagen, kan blive forstået. De giver os ofte feedback på vores kommunikationsredskab. Det motiverer os enormt, fordi vi ser, at det arbejde, vi udfører, virkelig gør en forskel i hverdagen for dem, der ejer udtrykkene.

Kurser

KnowMe er ikke kun et teknisk hjælpemiddel. Det er også et kommunikationsprojekt. Det vigtigste ved vores kurser er at give dig ejerskab til hjælpemidlet og skabe bevidsthed om evnen til at “se” adfærd og udtryk.

Lukas leker med huske

Hjælp til at søge?

Det kan være svært at vide, hvordan man formulerer en god ansøgning. Her er et lille overblik over, hvor ansøgningsskemaet findes og nogle tip til, hvad du skal tænke på, når du skriver en ansøgning.

Lukas ute i skolegården

Kontakt os

Det er en meget stor opgave at opbygge et godt miljø, hvor alle er engagerede og går i samme retning. Vi, der arbejder med KnowMe hver dag, har stor erfaring og hjælper dig undervejs!