Brugeraftale

 1. Information om aftalens indhold

Denne aftale (herefter kaldet “Aftalen“) gælder for slutbrugerlicens for programpakken KnowMe (Observer, Creator og Companion), skytjenesten og de bagvedliggende data fra Lifetools AS, herefter omtalt som “Produktet“. Aftalen udgør en juridisk bindende aftale mellem dig (fysisk eller juridisk person) som slutbruger (herefter kaldet “Brugeren“) og Lifetools AS (herefter kaldet “Producenten“).

Ved at klikke på knappen “jeg accepterer” når du opretter en konto i programpakken KnowMe, bekræfter du, at al information du giver er sand, rigtig og komplet, og at du accepterer Aftalen og Producentens fortrolighedsaftale

 1. Ændringer til Aftalen

Producenten kan når som helst ændre denne Aftale. Alle ændringer vil blive meddelt til Brugeren, og hvis Brugeren fortsætter med at bruge Produktet efter ændringen er blevet meddelt, indebærer det en automatisk accept af ændringerne i Aftalen.

 1. Licens til brug af Produktet

Alle intellektuelle rettigheder til Produktet tilhører Producenten. Ved indgåelse af Aftalen gives Brugeren en licens til at bruge Produktet på de vilkår, der fremgår af denne Aftale. Licensen giver en begrænset dispositionsret, og er underlagt de begrænsninger, der fremgår af næste punkt. Endvidere er licensen personlig for Bruger, og Bruger kan ikke overdrage eller viderelicensiere den til andre. Licensen er tidsbegrænset som angivet nedenfor i punkt 7.

 1. Restriktioner ved brug

Ved at indgå Aftalen accepterer Brugeren ikke at:

 • kopiere Produktet eller dele af Produktet
 • sælge eller formidle information om Produktet (herunder med tanke på kopiering) eller denne Aftale
 • oplyse sit eget kodeord til uvedkommende eller at bruge andres brugernavn og kodeord
 • forsøge at udvikle egne løsninger med udgangspunkt i Produktet
 • ændre eller omgå funktioner og begrænsninger i Produktet
 • bruge eller misbruge Produktet på en måde, der kan skade Producenten eller være i strid med gældende lovgivning
 1. Brug af datakapacitet

Brugeren accepterer, at Produktet bruger datakapacitet og infrastruktur knyttet til datakommunikation. Producenten tager intet ansvar for fejl eller mangler, der kan opstå ved fejl på tredjeparts dataudstyr som for eksempel bredbåndslinjer.

 1. Kundestøtte

Alle spørgsmål om kundestøtte rettes til Producenten.

 1. Varighed og opsigelse

Aftalen træder i kraft når Brugeren klikker på “jeg accepterer”-boksen under registreringsprocessen. Aftalen løber i 3 år og fornyes automatisk hvis den ikke opsiges af Brugeren (Kommunen). Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til Producenten senest en måned før udløb af Aftalen. Producenten kan til hver en tid afslutte Aftalen, blandt andet, men ikke begrænset til, ved mistanke om brud på Aftalens punkt 4.

 1. Brugers ansvar

Produktet udvikles kontinuerligt for at yde optimal støtte til Brugeren, men Producenten kan på ingen måde kunne gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for nogen form for hændelser, der opstår hos Brugeren. Producenten gør sit yderste for, at Produktet skal være GDPR-sikkert og tilgængeligt til hver en tid, men giver ingen garantier ved eksempelvis fejl på servere eller brud på datalinjer. Hvis Brugeren alligevel har grundlag for at kræve erstatning fra Producenten, skal ethvert indirekte økonomisk tab holdes udenfor, og den samlede kompensation i henhold til aftalen må ikke overstige 5000 kr.

Producenten kan holde Bruger erstatningsansvarlig ved Brugers mislighold af Aftalen.

 1. Opdateringer

Producenten forbeholder sig retten til, uden forhåndsvarsel til Bruger, at kunne opdatere Produktet, når Producenten finder det passende.

 1. Datasikkerhed

Brugeren giver Producenten lov til at indsamle og bruge de data om Brugeren, der er nødvendige for at Produktet skal opfylde den tiltænkte funktion.

 1. Overføring af Aftalen

Det står Producenten frit at kunne overføre Aftalen, for eksempel til ny ejer ved en selskabsoverdragelse. Brugeren kan ikke overføre Aftalen til andre, herunder til ny Bruger.

 1. Gældende lov og eventuelle forhandlinger

Aftalen er underlagt dansk lov

Effektiv fra maj 2021.